Başlangıç / Diaspora (sayfa 3)

Diaspora

Kırım Tatarları ve Türkiye

Doç. Dr. Hakan KIRIMLI. Bilinen tarihî, dinî, etnik, linguistik ve coğrafî bağlara ilâveten Kırım’ın ve Türkiye’nin Müslüman Türk halkları arasındaki ilişkiler 1783’de Rusya’nın Kırım’ı işgalini müteakip yeni özellikler göstermeye başladı. Herşeyden önce, Kırım’dan Türkiye’ye XIX. yüzyıl boyunca ardı arkası kesilmeksizin devam eden göçler öylesine anormal bir tablonun doğmasına yol açtı …

Devamı »

İstanbul Kırım Derneği Tarihçesi

Özgür KARAHAN. İstanbul’daki Kırım Tatar sivil toplum kuruluşlarının tarihçesi 1908 Temmuzunda 2. meşrutiyetin ilanından hemen sonra kurulan Tatar Cemiyet-i Hayriyesi, Numan Çelebi Cihan ve diğer öğrenci arkadaşlarının kurduğu Kırım Tatar Talebe Cemiyeti ve yine aynı çekirdek kadronun kurduğu gizli Vatan cemiyetine kadar uzanır.1783′teki Rus işgali sonrasında Kırım’dan Anadolu’ya göçlerin en …

Devamı »

Diaspora’daki Köylerimizden: İzzettin Köyü

Turgut OTÇU. İstanbul’un şirin ilçesi Çatalca’ya 5 km. mesafede, Anadolu’yu Avrupa’ya bağlayan demiryolunun hemen kenarında yer alan İzzettin köyü, 1860’li yıllarda anavatan Kırım’dan göçenlerce kurulan bir Kırım Tatar köyüdür.   İzzettin Köyü’nün kuruluş hikâyesi köyün eski imamlarından Hacı Hafız Hakki Gugü tarafından 1940 yılında Kaybulla Aga’dan dinlenerek kâğıda aktarılmış ve …

Devamı »

Diaspora’daki Köylerimizden: Sakarya (Tırnaksız) Köyü

Hamdi BAYAR, Namık Kemal BAYAR Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Sakarya (Tırnaksız) köyü, ilçenin 11 km güneyinde, Çanakçı, iğciler ve Menteşe köylerinin arazileri üzerinde 1908 yılında kurulmuştur. Kırım’dan, Romanya’nın Köstence ve Bulgaristan’ın Pazarcık civarındaki köylere, oradan da Türkiye’ye göçen Hacı Bavbek Bayar, Bolat Canpolat, Hacı Ömer _Özcan, Hacı Hatip Osman Balcı, …

Devamı »

Diaspora’daki Köylerimizden: Mesudiye Köyü

Süleyman GENCE. Mesudiye Köyü Eskişehir-Konya Devlet Karayolu’nun 44 kilometresi üzerinde bulunmaktadır. Köyün 5 km. güneyinde aynı karayolu üzerinde bağlı bulunduğu Mahmudiye İlçesi, 4 km. kuzeyinde Hamidiye Köyü, yaklaşık kuzeybatı istikametinde Yeşilyurt ve Doğançayır Köyleri, doğu istikametinde (arada Ankara Devlet Karayolu bulunuyor) Şerefiye Köyü, batı istikametinde İsmetpaşa Köyü, güneybatı istikametinde ise …

Devamı »

Kırım Tatar Diasporası

Vatan KIRIM. Türkiye Kırım Tatarları ve Türkiye – Doç. Dr. Hakan Kırımlı Millî Mücadelede Eskişehir ve Kırım Tatar Köyleri – Sezai Özçelik Sakarya Savaşı Sırasında Tırnaksız (Sakarya) Köyü – Dr. Mansur Sezginer Türkiye’deki Bazı Kırım Tatar Köyleri Romanya 2011 yılındaki nüfus sayımının resmî sonuçlarına göre : Türk: 28.226 (2002 yılında: 32,596 ;1992 yılında: …

Devamı »

Kırım’dan Türkiye’ye Kırım Tatar Göçleri

Doç Dr. Hakan KIRIMLI. Kırım’dan Türkiye’ye kitle göçleri, esas olarak 1783’de Kırım Hanlığı’nın ortadan kaldırılarak Rusya İmparatorluğu’nun Kırım’ı ilhâkını müteakip gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, 1783 öncesinde de Kırım’dan Osmanlı topraklarına pek bilinmese de, azımsanmayacak boyutlarda göçler olmuştur. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti arazisi üzerinde Kırım’dan gayet eski tarihlerde gelmiş insanlara ait muhafaza edilebilmiş …

Devamı »

Kırım’da Rus Kolonizasyonu

Hakan KIRIMLI. 1783’deki Rus ilhakı esnasında, savaş esirleri hariç tutulacak olursa Kırım’ın hiç bir Rus sakini mevcut değildi. Bununla birlikte, kısa bir süre içinde Rus idarecilerinde Kırım’ı yalnızca stratejik ve askerî açıdan önemli bir sınırboyu yahut esas itibarıyla ekonomik açıdan sömürülecek bir koloni olarak görmek yerine, Onu Rus anavatanının gerçek …

Devamı »

Kırım Tatar Sivil Toplum Kuruluşları

Vatan KIRIM. Türkiye Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Şubelerinin internet sitesi  www.kirimdernegi.org.tr Ankara’daki genel merkeze bağlı dernekler bakanlar kurulu kararı ile “kamu yararına” statüsü kazanmışlardır. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Şubeleri (Alfabetik sıra ile) Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Deneği Genel Merkezi – Ankara Meşrutiyet Cad. 20/14 Kızılay-ANKARA info @ kirimdernegi.org.tr …

Devamı »