Başlangıç / Tag Archives: Cengiz Dağcı

Tag Archives: Cengiz Dağcı

KIRIM’A VUSLAT

KIRIM’A VUSLAT   Emine PEKER ŞANSAL Roma’da bir otel odasında korkularıyla baş başa bir adam. Yorgun bir adam. Yılların esareti ve mücadelesinin kesif kokusu dimağında, hasreti ve yılgınlığı yüreğinde alıyor eline kalemi. Korkularını ümitsizliğine katık ederek yazıyor. Yazan kişi Sadık Turan. Daha küçüklüğünden itibaren yaşadığı topraklarda yok sayılmayı ve sığıntı …

Devamı »

Onlar da İnsandı – Cengiz Dağcı

İsa KOCAKAPLAN. Cengiz Dağcı, “Onlar da İnsandı” ve “O Topraklar Bizimdi” adlı eserlerinde, Kırım’ın köylerine döner. Ayrı ayrı iki köyü, bu romanlarında ele alarak inceler. “Onlar da İnsandı” romanında Yalta’ya bağlı Kızıltaş köyü mevzubahistir. Roman bu köyün sınırları dışına pek çıkmaz. İşlenen fikir komünizm ve onun köylüye en çok tesir …

Devamı »

O TOPRAKLAR BİZİMDİ – Cengiz Dağcı

İsa KOCAKAPLAN “O Topraklar Bizimdi“, köylülerin sosyal hayatlarında zorlamalar neticesinde meydana gelen değişmelerin tesirini anlatır. “Onlar da İnsandı” romanının devamıdır denilebilir. Zaten mevzu bakımından da her iki roman birbirini bütünler. Vak’a, Yalta’nın Kızıltaş köyünden, Akmescit’in Çukurca köyüne aktarılmıştır. Bu durum, eserde cereyan eden hâdiselerin, gerçeklik duygusunu daha kuvvetle uyandırmasını teinin …

Devamı »

KORKUNÇ YILLAR – C. Dağcı

İsa KOCAKAPLAN. Eser anlatılan vak’anın gerçekliğini okuyucuya veren bir önsöz ve daha sonra giriş kısmıyla başlar. Önsöz yayımevi sahibi tarafından, bu duyguyu okuyucuda uyandıracak şekilde samimi yazılmıştır. Yaşar Nâbi, roman müsveddelerinin eline nasıl geçtiğini ve eserin yazarı hakkında bazı malûmatı önsözde zikreder. Ardından Cengiz isimli Kırımlı gencin (romanın yazarı) yazmış …

Devamı »

Gurzuf

Vatan KIRIM. Yalta’nın 16 km kuzeydoğusunda iklimi ve doğası mükemmel bir tatil kasabasıdır. Geniş bir körfezin kıyısında, Ayı dağın hemen yanıbaşında muhteşem güzelliğe sahip bir vadi üzerinde bulunmaktadır. Üzüm bağlarıyla çevrilidir. Yalta’nın 16 km doğusundadır. Ay Danil burnu batı tarafından, Ayı dağı ve Yayla dağları kuzey ve kuzeydoğu rüzgarlarından bu bölgeyi korumaktadır. Subtropik Akdeniz iklimi hakimdir. …

Devamı »

Cengiz Dağcı

Cengiz Dağcı (Yalta, 9 Mart 1919- Londra, 22 Eylül 2011 ) Kırımlı yazar. Kırım’ın Yalta şehrinin Kızıltaş köyünde doğdu. Çocukluğu kıtlık, yoksulluk, deprem gibi tabii afetler yanında Rus emperyalizminin zulmü ve büyük baskılar altında geçti. İlköğrenimi köyünde ve Akmescit‘te yaptı. Aynı şehirde ortaokulu bitirdi (1938). Kırım Pedagoji Enstitüsü ikinci sınıfında iken İkinci Dünya …

Devamı »

YURDUNU KAYBEDEN ADAM – Cengiz Dağcı

İsa KOCAKAPLAN Bu roman Korkunç Yıllar romanının devamı mahiyetindedir. Sâdık Turan hayatının dönüm noktasındadır. Artık Türkistan ordusunun bir neferidir. Alman onbaşılarının nezâretinde talim yaparlar. Dört ay süren bu devreden sonra, Sâdık subay olur. Türkistan’ı hürriyete kavuşturmaya hazırdırlar. Türkistan askerleri bir yandan yetiştirilirken, bir taraftan da, esir kamplarındaki Türkistanlılar bu orduya …

Devamı »