Başlangıç / Tag Archives: Nadir Devlet

Tag Archives: Nadir Devlet

XX. Yüzyılda Tatarlarda Milli Kimlik Sorunu

Prof Dr. Nadir DEVLET » “Tatar” adı » “Tatar” adı üzerindeki tartışmalar » “Türk – Tatar” adı » Sovyet töneminde “Tatar” adı » “Kırım Tatar” tabiri » Tataristan’daki “Tatar” adı » Yurtdışındaki “Tatar” adı » “Tatar” adı üzerindeki tartışmalar » Sonuç “Tatar” adı: VIII. y.y.’a ait Orhun-Yenisey yazıtlarında “Türk” (kuvvet;güç) adının dışında “Tokuz Tatar” ve “Otuz Tatar” tamlamalarında “Tatar” adına …

Devamı »

Lenin Bayrağı Gazetesinin 25. Yılı ve Kırım Türk Kültürünün Bugünkü Durumu

Dr. Nâdir Devlet. 18 Mayıs 1944’te Sovyetler Birliği hükümeti Kırım Türklerini müstevli Alman­larla işbirliği yaptıkları gerekçesi ile bir gece içinde topyekûn sürgüne yollamıştı. Kırım Türkleri haftalarca süren yolculukta ve sürgünün ilk yıllarında büyük can ve mal kaybı verdiler. Bu hâdise Kırım Türkünün vatanını, Sovyetler Birliği için­deki muhtar da olsa mevcut cumhuriyetini, …

Devamı »