Başlangıç / Tag Archives: Dobruca

Tag Archives: Dobruca

Üç Kardeş Toprak ve Bir Kırım Tatar Dilbilimci: Saim Osman Karahan

Özgür KARAHAN. Kırım, Dobruca ve Anadolu üç kardeş topraktır. Asırlar boyunca Bahçesaray’dan yahut Köstence’den İstanbul’a gidip gelmek, bugün İstanbul’dan Ankara’ya gidip gelmeye benzerdi. Yüksek eğitim görmek isteyen Dobrucalı Müslümanlar ve Kırımlılar bilhassa Osmanlı’nın payitahtındaki ünlü mektep ve medreselere gelir, tahsillerini İstanbul’da tamamlarlardı. Nitekim 1917’de kurulan Kırım Halk Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı …

Devamı »

Dobruca

Kemal KARPAT Bugün Romanya ve Bulgaristan sınırları içinde bulunan bir bölge. Batısında ve kuzeyinde Tuna ve bunun kollarından Lom ve Pravadi, doğusunda Karadeniz, güneyinde Deliorman yer alır; coğrafî yapı ve iklim bakımından Romanya ve Bulgaristan’dan farklıdır. Kuzeyde bulunan ve fazla yüksek olmayan dağ silsilesi Maçin’den Tulça (Tulcea) şehrinin güneyine kadar …

Devamı »