Başlangıç / Tag Archives: Romanya

Tag Archives: Romanya

Romen İdaresindeki Güney Dobruca’da Türkler: Tarihî Perspektif ve Toprak Reformu (1918-1940)

Romen İdaresindeki Güney Dobruca’da Türkler: Tarihî Perspektif ve Toprak Reformu (1918-1940) Metin OMER   Öz II. Balkan Savaşı sonrasında Romanya Bulgaristan’dan Güney Dobruca’yı alarak kendi sınırları içerisine eklemiştir. Nüfusun çoğunluğu Türk ve Bulgarlardan oluştuğu için Bükreş’teki idareciler bu bölgeyi Romanya’ya entegre etmek için çaba sarf etmişlerdir. Romen idarecilerin izledikleri önemli …

Devamı »

Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Romanya Türklerinin Göçüne Dair Faaliyetleri (1931-1938)

Metin ÖMER. Romanya Türklerinin yüzyıllardır yaşadıkları toprakları bırakıp Türkiye’ye göç etmek istemelerinin çeşitli nedenleri vardır. Bunların başında da Birinci Dünya Savaşından topraklarını genişleterek çıkan Romanya’nın Türklerin yoğun olarak yaşadığı Dobruca bölgesine diğer bölgelerden getirdiği Romenleri yerleştirmek istemesi gelmektedir. Bunu gerçekleştirmek için de 1924’de Toprak Kanunu çıkaran Romen hükümeti, Dobrucalı Türklerin topraklarının …

Devamı »

Üç Kardeş Toprak ve Bir Kırım Tatar Dilbilimci: Saim Osman Karahan

Özgür KARAHAN. Kırım, Dobruca ve Anadolu üç kardeş topraktır. Asırlar boyunca Bahçesaray’dan yahut Köstence’den İstanbul’a gidip gelmek, bugün İstanbul’dan Ankara’ya gidip gelmeye benzerdi. Yüksek eğitim görmek isteyen Dobrucalı Müslümanlar ve Kırımlılar bilhassa Osmanlı’nın payitahtındaki ünlü mektep ve medreselere gelir, tahsillerini İstanbul’da tamamlarlardı. Nitekim 1917’de kurulan Kırım Halk Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı …

Devamı »