Dil

Kişkene Necip

Vatan KIRIM. Baar günlerĭnĭñ bĭrsĭ edĭ. Men, derslerĭmnĭ çalışıp pĭtĭrgenden soñ oynamaq ĭşün üy aldına şıqqan edĭm. Abiyimmen qar suwında qayıq caldatacaq edĭk. Bĭr taqta parşasın ekĭ başın uşlap ortasına yelken tĭktĭk. Başına kĭşkene bĭr bayraq yerleştĭrdĭk. Qayığımıznı suwğa saldıq. Bĭyaz qarnıñ temĭz suwı şaqıllarnıñ üstĭnden oynaqlap ağa, bĭzĭm qayıq …

Devamı »

Atasözleri ve Aytımlar

Zuhal YÜKSEL Kırım Türklerinin halk edebiyatının en çok kullanılan ve en eski olan türü atalar sözü ve aytımlardır. Atalar sözü ve aytımlar, destanlardan da çok önce meydana gelip şekillenmişlerdir. Destanlarda pek çok atalar sözü bulunmaktadır. “Güzel, güzel değildir, can sevgeni güzeldir.” “Terekniñ teprenmesi yeldendir” gibi “Çorabatır” destanında bulunan atalar sözleri, …

Devamı »

Üç Kardeş Toprak ve Bir Kırım Tatar Dilbilimci: Saim Osman Karahan

Özgür KARAHAN. Kırım, Dobruca ve Anadolu üç kardeş topraktır. Asırlar boyunca Bahçesaray’dan yahut Köstence’den İstanbul’a gidip gelmek, bugün İstanbul’dan Ankara’ya gidip gelmeye benzerdi. Yüksek eğitim görmek isteyen Dobrucalı Müslümanlar ve Kırımlılar bilhassa Osmanlı’nın payitahtındaki ünlü mektep ve medreselere gelir, tahsillerini İstanbul’da tamamlarlardı. Nitekim 1917’de kurulan Kırım Halk Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı …

Devamı »

Dobruca Kırımtatar Ağzı Sözlüğü

Dobruca Kırımtatar Ağzı Sözlüğü (Dictionarul Graiului Tatar Dobrogean) Hazırlayan : Saim Osman KARAHAN 1.Baskı: Köstence-Romanya, Aralık-2012. 1.000 adet. ISBN : 978-606-598-188-1 1750 sayfa, 21×29 cm, renkli karton kapak. Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği’nin maddi desteği ile bastırılmıştır. sozluk.vatankirim.net 30.000‘den fazla kelime maddesi, örnekler, atasözleri ve deyimler, bunların Türkçe ve …

Devamı »

Kırımtatar Dili

Kemal ALTINTAŞ Kırımtatarca Ural-Altay dil grubuna mensup bir Türk dilidir. Ana unsurlarını Kıpçak lehçesinden alan bu dil zaman içerisinde gelişimini sürdürmüş ve başka dillerle etkileşimde bulunmuştur. Hanlık döneminde Osmanlı Devletiyle olan sıkı ilişkilerin etkisi ve hem Kırım Hanlarının hem de ileri gelenlerin İstanbul’da eğitim almaları Oğuz lehçesi özelliklerinin de Kırımtatarcasında …

Devamı »