Başlangıç / Tarih (sayfa 3)

Tarih

Kırım Hanları

Vatan KIRIM. KIRIM HANLARI Haci Giray Han (1426-1456 , 1456-1466) Mengli Giray Han (1468-1514) Mehmet Giray Han (1514-1523) Saadet Giray Han (1523-1532) Sahib Giray Han (1532-1552) Devlet Giray Han (1551-1577) Semin Mehmet Giray Han (1577-1584) İslam Giray Han (1584-1588) Bora Gazi Giray Han (1588-1608) Selamet Giray Han ( 1608-1610) Canbek …

Devamı »

KIRIM HANLIĞI

Prof. Dr. Halil İNALCIK. Kırım Hanlığı, Kırım Altın-Ordu imparatorluğu içinde mümtaz bir bölge teşkil etmekte idi. XIII. asır sonlarına doğru Nogay, Altın-Ordu hanına karşı Karadeniz şimalindeki stepler ile Kırım’ı müstakilen elinde tutuyor ve Balkanlar ile Bizans üzerinde siyasî üstünlüğünü ve himayesini kurmağa çalışıyordu. Nogay’ın bertaraf edilmesinden sonra da (1300), Kırım …

Devamı »

Kırım’ın Kısa Tarihçesi

Vatan KIRIM Kısa Tarihçe MÖ VII.yy – Kimmer ve İskitler hakimiyeti MÖ V. yy – Azak denizi çevresinde Kimmerios Bosporos Krallığı MS III. – IV.yy – Önce Gotlar sonra Hunlar Kırım’ı ele geçirdi. MS VIII.yy – Hazarların hakimiyeti MS XI.yy – Kuman hakimiyeti MS XIII. yy – Moğol , Tatar-Türk hakimiyeti MS XV.yy ilk yarısı – Kırım …

Devamı »

Rus Çarlığı’nın Kırım’ı ilhakı

19 Nisan 1783 – Kırım’ın Ruslar tarafından ilhakı. 19 Nisan (eski takvime göre 8 Nisan) 1783 tarihinde Rusya Çariçesi 2. Yekaterina, Kırım yarımadası, Taman yarımadası ve Kuban bölgesinin Rusya’ya verilmesini öngören bildiri imzaladı. Bu olay Kırım Tatar halkının en büyük trajedisi olarak tarihe geçti. Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesi, Kırım, …

Devamı »

Kırım Tatar Sürgünü – 18 Mayıs 1944 – [Bülent TANATAR]

Bülent TANATAR – Emel KIRIM Vakfı 1944 Nisan ayından itibaren Almanlar apar topar Kırım’dan çıkarlarken Sovyet birlikleri kuzeyden Perekop (Orkapu) üzerinden, doğudan da Kerç üzerinden Kırım’a girerek önce Akmescit’e (Simferopol), ardından da Sevastopol’e (Akyar) doğru yürüdüler. Daha 22 Nisanda KGB generalleri Kobulov ile Serov şefleri Beriya’ya gönderdikleri kasıtlı olarak yanlış …

Devamı »

ALTINORDU DEVLETİ (Altınorda) – (1227-1502) – [Akdes Nimet KURAT]

Akdes Nimet KURAT Çingiz (Cengiz) Han’ın 1227’de vuku bulan ölümünden sonra oğulları ve torunları onun fütuhatını devam ettirerek büyük bir Moğol-Türk Hakanlığı kurdular. Bu fütuhatın bizi en çok alâkadar edeni 1237-1241 yıllarında cereyan eden Doğu Avrupa istilasıdır ki, Altın Ordu Devleti ve onun bakayası olan Kırım, Kazan, Astırhan, Nogay ve …

Devamı »

Kırım’da Rus Kolonizasyonu

Hakan KIRIMLI. 1783’deki Rus ilhakı esnasında, savaş esirleri hariç tutulacak olursa Kırım’ın hiç bir Rus sakini mevcut değildi. Bununla birlikte, kısa bir süre içinde Rus idarecilerinde Kırım’ı yalnızca stratejik ve askerî açıdan önemli bir sınırboyu yahut esas itibarıyla ekonomik açıdan sömürülecek bir koloni olarak görmek yerine, Onu Rus anavatanının gerçek …

Devamı »

Osmanlı – Rus İlişkileri (1492-1700) – Prof Dr. Halil İnalcık

 Prof Dr. Halil İnalcık I. Osmanlı-Kırım-Rus Dostluk Dönemi, 1492-1512 XV. yüzyılın ikinci yarısında III. İvan, Moskova Büyük Knezliği etrafında Rusya’nın birliği ve Altınordu Hanları’na karşı bağımsızlığı için uzun bir uğraşıya girmişti. Tarihçi, Moskova’nın Kırım Hanlığı ve Osmanlı Devleti yardımına muhtaç olduğu bu dönemi, IV. İvan zamanında Kazan ve Astrahan’ın zaptıyla …

Devamı »