Başlangıç / Coğrafya (sayfa 3)

Coğrafya

Akyar (Sivastopol)

Vatan KIRIM. Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde başkent Akmescit‘in 70 km güneyinde Karadeniz kıyısında 342.000 (2001) nüfuslu tarihi liman kenti. Ruslar tarafından Sivastopol (Sevastopol) olarak anılır. Ukrayna’nın en hareketli ticari ve askeri limanı ile en büyük ikinci kentidir. Aynı zamanda ülkenin ve Doğu Avrupa’nın en önemli endüstri, bilim ve kültür merkezlerinden biridir. Kent …

Devamı »

Aluşta

Vatan KIRIM. Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde bir kasaba. Kırım’ın başkenti Akmescit‘ten 45 km güneyde, Karadeniz sahilindedir. (44°40’K – 34°25’D) Eski ismi Aluston olan Aluşta’nın tarihi oldukça eskilere dayanmasına rağmen, 37.000 nüfuslu hâlâ küçük bir kasabadır. Üzüm bağları ile meşhur Aluşta, Kırım’ın güney sahillerinin en verimli ovalarından biri üzerine kurulmuştur. Konaklama ve yeme-içme …

Devamı »

Akmescit

Vatan KIRIM Akmescit Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin başkentidir. Kırım Tatarca yazılışı “Aqmescit”tir. Ruslar tarafından Simferopol olarak adlandırılan şehrin nüfusu 364.000’dir (2001). Kırım’ın yönetim, bilim, kültür ve endüstri merkezidir. Akmescit Kırım’ın en merkezi yerinde kara, hava ve demiryollarının kavşak noktasında, Salgır ırmağı kıyısında, Çatırdağ’ın kuzey yamaçlarında yer alır. Kırım’daki tek uluslararası havaalanın Akmescit’te …

Devamı »

Bahçesaray

Vatan KIRIM. Bahçesaray , Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde bir kent. Kırım Tatarcasında Bağçasaray olarak adlandırılır. (44°45’K – 33°52’D) . 15. yy’dan 18. yy’a kadar Kırım Hanlığı’na başkentlik yapmış Bahçesaray Akmescit’in 32 km güneybatısında, 30 bin nüfuslu bir kasabadır. Kırım Tatarlarının tarihi başkentidir. Kırım’ın tarım havzasında yer alır. Kırım Dağları’nın kuzey ve orta sırtları arasında Çürüksu deresinin …

Devamı »

Dobruca

Kemal KARPAT Bugün Romanya ve Bulgaristan sınırları içinde bulunan bir bölge. Batısında ve kuzeyinde Tuna ve bunun kollarından Lom ve Pravadi, doğusunda Karadeniz, güneyinde Deliorman yer alır; coğrafî yapı ve iklim bakımından Romanya ve Bulgaristan’dan farklıdır. Kuzeyde bulunan ve fazla yüksek olmayan dağ silsilesi Maçin’den Tulça (Tulcea) şehrinin güneyine kadar …

Devamı »

Kırım Yarımadası

Vatan KIRIM. Güneyinden ve batısından Karadeniz, doğusundan Azak Denizi ile sarılmıştır. Kuzeyinden karaya Orkapı (Perekop) kıstağı ile bağlanmıştır. Bu toprak parçasının uzunluğu 30 ve genişliği 9 km.dir. Burada eskiden meydana getirilmiş olan hendekler deniz suyu ile doldurulduğunda yarımada tam ada şekline sokulmakta; tabii istihkâm halini almaktadır. Kırım Türk-Tatarları Kırım’a “Yeşil Ada” derler. Azak denizi …

Devamı »