Başlangıç / Kültür & Sanat / MÜZİK / Türkiye’de Yaşayan Kırım Kökenliler Tarafından Yaygın Olarak Bilinen Kırım Tatar Halk Yırlarının Sözlerinin, Romanya (Dobruca) ve Kırım’daki Yırlarla Karşılaştırılması

Türkiye’de Yaşayan Kırım Kökenliler Tarafından Yaygın Olarak Bilinen Kırım Tatar Halk Yırlarının Sözlerinin, Romanya (Dobruca) ve Kırım’daki Yırlarla Karşılaştırılması

Zekeriya BAŞARSLAN

Yüzyıllar içinde Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Kırım Tatarları, beraberlerinde getirdikleri kültür değerlerinin en belirginlerinden olan yırlarını ve oyunlarını günümüze kadar sürdürebilmişlerdir.

Anonimlik olgusu gereği yırların sözlerinde bir takım değişikliklerin olması kaçınılmazdı. Sözlerde olan bu değişiklikleri Tatarların yoğun olarak bulundukları bu üç ülkede karşılaştırmayı uygun buldum.

Coğrafi olarak birbirlerine yakın ve aynı zamanda Karadeniz’de kıyısı olan Kırım, Türkiye ve Romanya arasında ortak olarak söylenen halk yırları arasında, Elif Dedim Be Dedim, Bos(z)torgay, Ay Ç(ş)alaşım,Yüksek Minare, Eki de Çomak Balasın (Seydosman veya Sitosman), Kalaylı Kazan, Kara Deniz,Aydagül, Çipiyim, On Eki Ordek v.b. yırlar bulunmaktadır.

Sözlerinde veya okunuşlarında yöresel etkileşimle bir takım değişiklikler oluşmuştur.

Bu çalışma ile sizlere bu değişiklikleri sunmaya çalışacağım.

Öncelikle Türkiye’de yaygın olarak bilinen ve sevilen türkülerden Bostorgay (Boztorgay) ile başlamak istiyorum.

 

Bostorgay halk yırının Şerfedinov  derlemesinde aşağıdaki sözler bulunmaktadır:

 

BOSTORGAY[1]

 

Bostorgay degen ayvanın da,

Cılgada bolur yuvası

Cavun cavsa sel alır da,

Ey aruvum,

Cılay da kalır anası

 

Çöl yanında bostorgay da,

Tarı da sepsem aşamay

Sizin yaknın kızları da,

Ey aruvım,

Biznin yaka oşamay

 

Ev aldında gül terek de,

Yel eskende sallana.

Üstüne mingen bir kuşçık da,

Ey,aruvım,

Yırlay, yırlay tavlana.

 

 

Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği,Folklor Şöleni Bülteninde:

 

BOSTORGAY[2]

 

 

Bostorgay degen ayvanında cılgada bolur yuvası

Cavun cavsa sel alır da ey aruvum, cılayda kalır anası

 

 

Bir kışkene bostorgayda darı da sepsem aşamay

Sizin yaknın kızlarıda ey yaruvum bizim yakka uşamay

 

 

Col yanında bostorgayda boylay su içer

Yarim anda men mında ey yaruvum, cılay cılay kûn geçer.

 

Kırım çeşitlemelerinden bir diğerinde ise sözler aşağıdaki gibidir.

 

 

 

 

BOSTORGAY[3]

 

Bostorgay degen kuşçiknı da,

Cılgada bolur yuvası.

Cavun cavsa sel alır da, ey aruvum,

Cılay da kalır anası.

 

Ev aldında gul terek de,

Yel eskende sallana.

Üstüne mingen bir kuşçık, ey aruvım

Yırlay, yırlay tavlana

 

Ev  aldında bostorgay, da

Arpa sepsem aşamay.

Yaşamaycak yaş kızlar, ey aruvım,

Endi bezge karamay.

 

 

 

Eskişehir’de yayınlanan  Kırım Halk Türküleri’nde:

 

BOSTORGAY[4]

 

Bostorgay kuşnun balasıda, cılgada bolur yuvası

Cavun cavsa sel alırda ey aruvum cılayda kalır anası,

 

Col canında boztorgay da, tarıda sepsem aşamay

Sıznın yaknın kızlarıda ey aruvum bıznın yakka uşamay,

 

Üyüm aldında gül terekte yeller eskende sallana

Üstüne mıngen bir kuşçuk ay aruvum cırlayda, cırlay tavlana,

 

Col canımda boz torgayda cırlay da cırlay kunkeşe

Anayda anda, men mında ey aruvum cılayda cılay kun keçe,

 

 

 

Dobruca ‘da derlenen Boztorgay adlı kitapta yer alan sözler şunlardır.

 

 

BOZTORGAY[5]

 

Boztorgay degen ayvanın (da)

Cılgada bolır yuvası

Cawun (da) cawsa sel alır balasın

Cılay (da) kalır anası.

 

Bödene torgay boz torgay (da)

Boylay (da) boylay suw ĭşe

Yarim anda men mında, ey  o yar

Cılay da cılay kün geşe.

 

Bĭr kĭşgene boztorgay (da)

Tarı (da) sepsem aşamay

Sĭznĭñ yaknıñ kızları (da), ey o yar

Bĭznĭñ yakka uşamay.

 

Üyümnĭñ aldı gül terek (te)

Celler eskende sallana

Üstüne kongan  boztorgay (da),ey o yar

Cırlay da cırlay tawlana.

 

Bir kĭşgene alaşa (da)

Dünyalarnı dolaşa

Bĭznĭñ yaknıñ kızları (da), ey o yar

Kayda (da) barsa yaraşa.

 

 

Dobruca Türk Halk Metinlerinde sözler:

 

BOZTORGAY[6]

 

 

Boztorgay degen ayvanım da

Cılgada bolur yuwası

Cawınlar cawsa sel alır ey aruwın

Cılay da kalır anası

 

Bîr kîşkene boztorgay da

Boylay da boylay suw işe

Anası mında o anda ey aruwım

Cılay cılay kün keşe.

 

Bîr kîşkene boztorgay da

Tarı da sepsem aşamay

Sîznîñ yaknıñ kızları ey aruwım

Bîznîñ yakka uşamay.

 

Üyîmnîñ aldı gül terek

Celler eskende sallana

Üstüne mîngen boztorgay ey aruwım

Cırlay da cırlay tawlana.

 

Bîr kîşkene boztorgay

Dünyalarnı dolaşa

Bîznîñ yaknıñ kızları ay aruwım

Kayda barsa yaraşa.

 

 

Yasemin isimli sanatçının kasetindeki sözler ise:

 

BOSTORGAY

 

Bostorgay degen ayvanın da

Cılgada bolur yuvası

Cavın cavsa sel alır da o yarim oy

Cılay da kalır atası

 

Bir kışkene arglaşa da

Dobrucanı dolaşa

Anayım anda men mında da o yarim oy

Ah di ah di kun geşe

 

Bir kış kene bostorgay da

Cem beremen aşamay

Sizin yakkın kızları da o yarim oy

Bizim yakka uşamay

 

 

Bostorgay Değerlendirmesi:

“Yangray Kaytarma”,”Kırım Tatar Muzıkası”, “Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Folklor Şöleni Bülteni” ve “Yasemin” isimli sanatçının kasetinde “Bostorgay”   s   harfi ile yazılmıştır.Romanya “Boztorgay”, Türkiye“Kırım Halk Türküleri” Emel Dergisi’nin yayınladığı teyp kasetinde,Dobruca Türk Halk Edebiyatı Metinleri ve “TRT” yayınlarında, Boztorgay   z   harfi ile yazılmıştır.

Birinci dörtlük küçük değişmelerle hepsinde aynı kabul edilebilir.Kaytarma,Boztorgay,Bülten,Dobruca,Yasemin ve TRT yayınında birinci mısralar aynıdır..TRT’de“degen ayvanın”yerine “denen hayvanın” görülmektedir. Diğerlerinde “kuşçiknı” ve” “kuşnun balası” değişmeleri vardır.Dobruca’da “cawunlar cawsa”,  w  ile yazılmıştır.Diğer sözlerde de  v  harfi yerine  w  kullanılmıştır.“Balasın”sözcüğü de farklıdır.

İkinci dörtlükte Kaytarma’da “çöl yanında”ile başlayan mısra,Türkiye’de Kırım Tatar Türküleri’nde “col canında”olmaktadır.Kırım Tatar Muzıkası’nda “ev aldında bostorgay da”olarak başlayan üçüncü söz,  Kaytarma’da ikinci dörtlüğün birinci mısrasından sonra gelen ikinci mısranın öncesi gibi gözükmektedir.Üçüncü ve dördüncü mısraları da diğerlerinden farklıdır.Arpa ve tarı değişimi de görülmektedir.Kaytarma’da üçüncü söz diğerinde ikinci sözdür.Kırım’ın kendi içindeki çeşitlemesidir.

Dobruca da ve Boztorgay da; “Bîr kîşkene boztorgay da/Tarı da sepsem aşamay” mısrası ile başlayan dörtlük ,üçüncü kıtadır.Yine Boztorgay da; “Bödene torgay boz torgay(da)” mısrası ile başlayan ikinci dörtlük ile ,Dobruca da “Bir kîşkene” ile başlayan ikinci dörtlükler ilk mısralar dışında hemen hemen aynıdır.Türkiye’de yayınlanan kitapçıklarda,”col canında(canımda,yanımda) boztorgay da/”sözleri ile başlayan dörtlükler bulunmaktadır.Beş kıta olan sözlerle enfazla sözü olan boztorgay yırı Dobruca kitabında bulunmaktadır.

 

Şerfedinov ve.Ennarov’da “Ay Çalaşım” yırının sözleri aynıdır.

 

AY ÇALAŞIM

 

Ay, çalaşım, çalaşım, çalaşım

Ciysam tersem, asabay

 

Sen çalaşka kelgende, kelgende

Tiz çekermen, asabay.

 

Taze otmek pişirip pişirip

Bal koyarman, asabay

 

Sen çalaşka kelgende, kelgende

Tay soyarman, asabay.

 

 

AY ŞALAŞIM, ŞALAŞIM![7]

(oyun)

 

Ay şalaşım, şalaşım, şalaşım,

Külge pişken kalaşım!

 

Sen şalaşka kelkende, kelkende,

Tay soyarman, asabay

Tatar aşı (tabak börek) pişrip, pişirip

May kuyarman, asabay.

 

Üyüm’ aldı şukurşık, şukurşık

Şaytan kazgan asabay;

Ekimiz de bir boyda, bir boyda,

Mewlâ’m yazgan, asabay!

 

Aydı oynayık, oynayık oynayık

Toy yasayık, asabay;

Biz eşikte siz törde, siz törde

Şıňlaşayık, asabay……..

 

 

AY ÇALAŞIM[8]

 

Ay, çalaşım, çalaşım, çalaşım

Ciysam, tersem, asabay.

 

Sen çalaşka kelgende, kelgende

Tiz çekermen, asabay.

 

Taze otmek pişirip, pişirip,

Bal koyarman, asabay

 

 

Sen çalaşka kelgende, kelgende

Tay soyarman, asabay.

 

 

AY ŞALAŞIM ŞALAŞIM[9]

 

Ay şalaşım şalaşım

Künge pişken kalaşım

 

Sen şalaşka kelgende, kelgende

Tay soyarman asabay

Tataraşı pişirip, pişirip

May kuyarman, asabay.

 

Uyim aldı şukırşık, şukırşık

Şaytan kazgan, asabay

Ekimiz de bir boyda, bir boyda

Mewlâm yazgan asabay, asabay

 

Aydı oynayık, oynayık oynayık

Toy yasayık asabay

Biz eşikte, siz törde

Şınlaşayık, asabay

 

 

ÇALAŞIM[10]

 

Erkek-Kız:        Haydı oynayık, oynayık

Toy yasayık asabay,

Ey, çalaşım, çalaşım,çalaşım

Kulge pişken kalaşım

Oyun

Erkek    :           Sen çalaşka kelgende, kelgende

Koy soyarman asabay,

 

Kız:                   Tabak börek pışırıp, pışırıp

May koyarman asabay.

Oyun

Erkek-Kız:        Üyüm aldı çukurçuk çukurçuk

Şeytan kazgan asabay

Ekimizde bır boyda bır boyda

Mevlam yazgan asabay

 

 

ÇALAŞ[11]

 

Aydı oynayık, oynayık, oynayık, Toy yasayık asabay.

Ey çalaşım, çalaşım, çalaşım, kulge pışken kalaşım

Sen çalaşka kelgende kelgende kelgende, Tay soyarman asabay

Tabak börek pişrip, pişirip, pişirip, may koyarman asabay.

 

Ay Çalaşım,Değerlendirmesi:

Kaytarma da ve Kırım Tatar Muzıkası’nda bütün sözler aynıdır.Kırım’da söz değişimi görülmemektedir.Yır dört beyitten oluşmuştur.Dobruca’da ve Boztorgay’da “ay şalaşım”olmuştur.Çalaşım sözcüğü Romanya(Dobruca)’da şalaşım şeklini almıştır.Diğer sözlerde yine  ç  harfi yerine  ş  kullanılmıştır.Külge ve künge harf değişikliği de belirtilebilir.Kırım’da dördüncü beyit,Dobruca’da ikinci dörtlüğün ilk iki mısrası olmuştur.Kırım’da “tiz çekermen asabay”,”taze otmekpişirip/bal koyarman asabay”sözleri Dobruca’da ve Türkiye’de yayınlanan sözlerde yoktur.Bektöre’de tay yerine koy soyarman sözcüğü kullanılmıştır.Türkiye’de zaman zaman at eti yeme konusunda çıkan tartışmalardan kurtulmak için koy  sözcüğü kullanılır olmuştur.Tabakbörek pışırıp pışırıp/may koyarman asabay  sözleri Türkiye’de geçmektedir.Dobruca’da ,”Tatar aşı(tabakbörek) ikisi de kullanılmaktadır.Aydı oynayık son dörtlükte yer alırken,Türkiye’de ilk sözler olmaktadır.Dobruca’da “biz eşikte siz törde/şınlaşayık ,asabay” sözleri diğer bölgelerde yoktur.En çok mısra da Dobruca’dadır.

 

 

 

YÜKSEK MİNARE[12]

 

 

Yüksek minare,kaşlerin kare

Altın, kumüş bıkır pare

Yolladım yare.

 

Yüksek minare, kaşlerin kare

Efkârımdan çaldırayım

Kemane, dare.

 

Yüksek minare dibinden keçtim

Bagçasaray çeşmesinden

Salkın suv içtim.

 

 

 

YÜKSEK MİNARE[13]

 

Yüksek minare

Kaşlerin kare

Efkârımdan çaldırayım

Kemane, dare

 

Yüksek minare

Merdiveni yok

Benim dilber yârim gibi

Hiçbir yerde yok.

 

Yüksek minare

Altından geçtim

Nazlı yârin elinden

Serin su içtim

 

Yüksek minare

Önünden (dibinden) geçtim

Rakı içtim, konyak içtim

Dünyamdan geçtim.

 

Amanın berber

Sevgilim dilber

Altın makas, gümüş tarak

Mis kokur eller.

 

 

YÜKSEK MİNARE[14]

 

Yüksek minare, kaşları kare

Efkârımdan, şaldırayım kemane, dare,

 

Yüksek minare, Kaşların kare

Altın, gümüş, bakır para(e) yolladım yare,

 

Yüksek minare tıbından geçtim,

Nazlı yarın, kollarından salkın su ıştım.

 

Yüksek Minare Değerlendirmesi:

Kırım Tatar Muzıkası ve Kırım Tatar Yırları kitaplarında “Yüksek Minare”  piyano eşlikli ve sözsüz olarak yayınlanmıştır.Yüksek Minare, Dobruca’da Bülbül Sesi’nde beş ayrı dörtlükten oluşmuştur.Ne Kırım’da ne de Türkiye’de olmayan dörtlükler eklenmiştir.Türkiye’de Kırım Halk Türküleri’nde üç beyittir.Dobruca çeşitlemesi  beş,beş,sekiz,beş hece ölçüsüne uymaktadır.Yalnızca üçüncü dörtlükte sekiz yerine yedili hece ölçüsü yazılmıştır.Belki de “elinden” yerine, “ellerinden” sözü olmalıdır.Diğer ülkelerde karışık yazım şekli kullanılmıştır.Onlar da düzenli yazılınca aynı hece ölçüsü görülmektedir.Kırım ve Dobruca’da “kaşlerin kare”,Türkiye’de “kaşları kare”olmuştur.Kırım’da birinci söz,Türkiye’de ikinci söz olarak yazılmıştır.Türkiye ve Dobruca’da ilk dörtlük aynıdır.

 

 

EKİ DE ÇOMAK BALASIN[15]

 

Eki de çomak balasın ay

Aydadım tuzga

Kelinçeknin yosmasın ay

Bermem de kızga, ey

 

Kemane, dare çaldırıp, ay

Çıktım(da) yolga.

Savlıkman kal tuvganım, ay

Men kettim Orga, ey.

 

 

SİTOSMAN SARAY SALDIRGAN[16]

 

Sitosman saray saldırgan ay boydan (da) boyga

Nışanımda yok edĭñ ay, hoş keldĭñ toyga, asabay

 

Ekĭ (de) şomak (budan) balasın ay aydadım sazga (tuzga)

Kelĭnşeknĭñ yosmasın ay, denĭşmem kızga, asabay.

 

Sitosman saray saldırgan ay töbesĭ şĭşe

Oynap külgen künlerĭm ay, esĭme tüşe,asabay.

(Caşlıgımda Şekkenlerin esime tüşe, asabay):

 

Sitosman saray saldırgan ay, elli kulaş

Birge ösken akran tenmen, körmedim kuwnaş, asabay.

 

Sitosman saraysaldırganay, köşesi kırık

Caşta, kartta kuwnak yok ay, boynımız buruk, asabay.

 

 

EKI ÇOMAK BALASI[17]

 

Ekıde çomak balasın ay

Aydadım tuzga,

Kelınşeknın yosmasın ay

Bermemde kızga asabay,

 

Seydosman saray saldırgan ay

Boydanda boyga,

Nışanımda yok edın ay

Koşgeldın toyga asabay,

 

Seydosman saray saldırgan ay

Töbesi şışe

Oynap kulgen kunlerım ay

Esıme tüşe asabay

 

 

EKİ ÇOMAK BALASIN[18]

 

Eki comak balasın aydadım tuzga,

Kelincknin yosmasın denişmem kızga

 

 

Ah demesem kateyim (ay) çandım (da), kuydim

Şu kafirnin balasın (ay) kaydan da suydim

 

 

SİTOSMAN SARAY SALDIRGAN[19]

 

Sitosman saray saldırgan ay

Boydan boyga

Nışanımda yok edĩñ

Koş keldĩñ toyga asabay

 

Ekî de şomak balasın ay

Aydadım sazga

Kelînşeknîñ yosmasın ay

Denîşmem kızga asabay.

 

Sitosman saray saldırgan ay

Töbesî şîşe

Oynap külgen künlerim ay

Esîme tüşe asabay .

 

 

Seydosman (Sitosman)-Ekide Çomak Balasın, Değerlendirmesi:

Birinci dörtlük Kırım’da ve Türkiye’de aynıdır.Yalnızca Kırım’da bermem ve denişmem söz farklılığı vardır.Kaytarma ‘da yer alan “eki de çomak balasın”ezgisi başka, sözleri uyan bir yır görünümündedir.Kırım’da yer alan ikinci söz başka hiçbir yerde yoktur.Bu başkalık ezginin farklı oluşundan olsa gerekir diye düşünüyorum.Yine Dobruca çeşitlemesi sözlerinin çokluğu bakımından diğerlerini aşarak öne çıkmaktadır.İkinci söz dışında bütün sözler “Sitosman saray saldırgan ay” olarak başlamaktadır.Romanya Boztorgay ve Dobruca Türk Halk Edebiyatı Metinleri’nde bütün sözler aynıdır.Türkiye’de ise türkü genellikle Seydosman adıyla bilinmektedir.Kırım halk Türküleri’nde ikinci ve üçüncü sözler “Seydosman saray saldırgan ay” olarak başlamaktadır.Seydosman(Sitosman) Türkiye’de ve Dobruca’da yaygın olarak bilinmektedir.

 

 

 

 

KALAYLI  KAZAN[20]

 

Kalaylı kazan içinde-kaz balası

Kıznı baştan çıkargan-oz anası

 

Men bir saray yaptırdım,çevresi sırma,

Anavga-mınavga koz atıp boynumı urma

 

Kamur dolma yaptırdım,aşasın dep

İstegenin aldırdım,yaşasın dep.

 

Kırım Tatar Muzıkası’nda bütün sözler aynıdır.Yalnızca yaşasın dep yerine yaşansın dep yazılmıştır.

 

 

KALAYLI KAZAN[21]

 

Kalaylı kazan ĭşĭnde kaz balası

Kızın baştan şıgargan öz anası.

 

Kalaylı kazan ĭşĭnde kaz etĭmĭz

Oynap,külüp toy yasamak adetĭmĭz.

 

Kız kafeste bir kuştur,ürkütseñ uşar

Cĭbere-berse anası,colından şaşar.

 

Alla degen aş kalmaz,aywa tĭşler

Cibere-berse anaylar balalar nĭşler?

 

 

Kalaylı Kazan Değerlendirmesi:

 

Kırım’da yer alan sözler iki yayında da aynıdır.Yalnızca”yaşansın dep” ve “yaşasın dep” farklılığı vardır.Birinci beyit hepsinde aynıdır.Dobruca’da olanlar “şıgargan” diğerleri çıkargan olarak yazılıdır.Dobruca’daki ikinci sözler uygulamalarda Türkiye’de kabul görmüştür.Oysa Kırım Halk Türküleri kitapçığında bu sıra ile gitmemektedir.Halkımız uygun gördüğü sözü öne çıkarmıştır.Üçüncü  söz olarak “Beline(belinge) kuşak yaptırdım çevresi sırma/anavga mınavga koz etıp boynumu urma” sözleri yaygınlaşmıştır.Böylece Türkiye’de yaşayanlar kendilerine özgü sözleri oluşturmuştur diyebiliriz.Şu ana kadar olan türkülerden Kalaylı Kazan da bu özellik belirgin gözükmektedir.Dobruca‘da olan sözler de kendi içinde bütünlük göstermektedir.

 

KARA DENİZ[22]

 

Kara deniz col berse de, kaday

Caldamay keçmem, asabay, kaday

 

Sen kaytarmay, men olmiy de, kaday

İç vazgeçmem, asabay, kaday

 

Karaga kara yaraşmaz da, kaday

Şert bolmasa, asabay, kaday

Tevekkel cigit, ah, demez de, kaday

Dert bolmasa, asabay, kaday

 

Eki kolun bem-beyaz da, kaday

Cebine de sıymay, asabay, kaday

Olecekmen dertinden de, kaday

Kimseler duymay, asabay, kaday.

 

 

KARA DENİZ[23]

 

Kara deniz col berse de kaday,

Caldamay keçmem, asabay-kaday

Sen kara toprak capınmay da, kaday…

Men vazgeçmem, asabay-kaday

 

Karaga kara yaraşmazda,kaday

Şert bolmasa, asabay-kaday.

Tevekel de cigit,ah ,delez de ,kaday

Dert bolmasa,asabay-kaday.

 

Eki elin bem-beyaz, da ,kaday

Cebine sıymay, asabay-kaday.

Oleceksin derdinden de, kaday,

Kimseler duymay,asabay-kaday.

 

Kırım Tatar Muzıkası’nda ,tevekkel yerine tevekel, demez yerine delez yazılmıştır. Dizgi yanlışlığı da olabilir. A.Rıfat’ta sözler iki dörtlükten oluşmuştur. Çaldamay kecmem sözüyle  ç harfinin yerleri değişiktir.İkinci dörtlükteki çigit de ç harfiyle yazılmıştır.

Boztorgay’da, ilk iki dörtlük hemen hemen aynıdır. Kadây , tewekkel , cĭgĭt kelimelerinde okunuşu belirten harfler kullanılmıştır.Üçüncü dörtlük tamamen farklıdır.

Asabımsın,sen menĭmsĭn kadây

Elâlımsın asabay, kadây

El kolında emanetsĭn kadây

Bĭr malımsın, asabay, kadây.

Kırım Tatar Muzıkası,Boztorgay, Kırım Halk Türküleri’nde birinci dörtlük aynıdır. Yalnızca“capınmay”,”cabınmay”ve“gabınmay”yazılımları farklı görünmektedir.

İkinci dörtlük her yerde aynı yazılmıştır. Boztorgay kitabında “tewekkel”ve kadây yazılımları diğerlerinden farklıdır. Dobruca, Boztorgay ve Türküler de üçüncü söz aynıdır.Oysa yaygın söyleyişte “Eki elin bembeyaz” sözleri üçüncü söz olarak söylenilmektedir. Kırım’daki üçüncü sözlerle Türkiye’de son yıllarda söylenilen üçüncü sözlerin örtüşmesi Kırım ve Türkiye arasındaki gidiş gelişlerin etkileşimi olarak yorumlanabilir.Kırım Tatar Türküleri’nde “Deren kuyuga taş atsanda kaday” sözleriyle başlayan dördüncü dörtlükle en çok söz Türkiye’de gözükmektedir.

 

GENEL DEĞERLENDİRME

 

Kırım Tatar Halk Yırlarının asıl doğduğu yer, Kırım’dır. Türkiye’de ve Dobruca’da, Kırım’da olmayan yeni yırlar da oluşmuştur. Kırım’da doğan yırların ezgi ve söz olarak bir takım değişiklikler göstermesi halk bilimi olgusunun bir sonucudur. Yeni sözlerin eklenmesi de gayet normaldir. Bu konuya aslını bozmayalım aslı ne ise onu söyleyelim endişesi ile yaklaşanlar da olabilir. Onlar da kendilerine göre haklıdır. Ülke farklılıklarından doğan bütün bu çeşitlemelerin kayıtlara geçmesinde fayda vardır. Ortak bir çalışma veya söyleme yoluna gidildiği zaman tek bir tanesini söyleme yoluna gidilebilir.

Dobruca’da yırlara sonradan eklemeler olduğu görülmektedir. Bu çeşitlemeler, Dobruca ‘da yaşayanların söz konusunda oldukça birikimli ve yaratıcı olduğunu göstermektedir. Türkiye’de az görülen eklemeler belki de aslını bozmayalım endişesiyle oluşmamış olabilir.Yalnızca Kalaylı Kazan’da çeşitlemeler belirgindir.

Günümüzdeki kitle iletişim araçlarından dolayı söz ve müziklerin değişiminin yolu kapanmış görünmektedir. Yeni oluşturulan yırlarda değişme olamamaktadır. Üç ülkenin vatandaşları konumunda yaşayan Kırım Tatarları ,koşulların gelişmesiyle daha sık görüşecek böylece ezgilerde ve sözlerde oluşacak birliktelikler çoğalacaktır.

Kırım Tatar Halk Yırlarını oluşturanlara ve bizlere ulaştıranlara saygı ve selam olsun…

 

 

 

KAYNAKÇA

 

Bektöre, Emin., Kırım Halk Türküleri, Eskişehir Kırım Türk Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayını, Eskişehir, 1972, s.5

Cafer Ali, Ahmet-Naci., Boztorgay, Kriterion Kitabevi, Bükreş, 1996 (İlk basım 1980) s.74-75.

Ekrem, Mehmet Ali., Bülbül Sesi, Kriterion Kitabevi, Bükreş, 1981, s.56-57.

Ennarov,D.,U.,B.,Kırım Tatar Muzıkasının Hrestomatyası, Muzişna Ukrayna, Kiev, 1989, s.42.

Eskişehir Kırım Türk Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Folklor Şöleni Bülteni, Eskişehir, 1982, s.7.

Mahmut, Enver-Nedret., Dobruca Türk Halk Edebiyatı Metinleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,1997, s.121-122.

Refat, Asan., Kırım Tatar Yırları, Simferopol, 1932, s.37.

Şerfedinov, Y., Yanra Kaytarma, Gafur Gulam adına Edebiyat ve Sanat Neşriyatı, Taşkent, 1978, s.28-29

Uludemir, Muammer., Türküler l (Eskişehir Bölgesi), Milli Folklor Enstitüsü Yayını, Ankara, 1970, s.9.

 

[1] Y.Şerfedinov, s.136.

[2] Eskişehir Kırım Türk Kültür ve Yard. Derneği, Folklor Şöleni Şubat, 1982 s. 7

[3] D.,Ennarov,B.,U.,Kırım-Tatar Muzıkasının Hrestomatiyası,Muzişna Ukrayna,Kiev,1989, s.42.

[4] E., Bektöre, Kırım Halk Türküleri,Eskişehir Kırım Türk Kültür Folklor ve Yardımlaşma Derneği Yayını, Eskişehir, 1972, s.5.

[5] A.-N.,Cafer, Ali, Boztorgay, Kriterion Kitabevi,Bükreş, 1996 (İlk basım 1980),s.74-75.

[6] E.-N., Mahmut,Dobruca Türk Halk Edebiyatı Metinleri,Kültür BakanlığıYayınları,Ankara,1997 s.,121-122.

[7] A.-N., Cafer Ali,s.,59-60.

[8] D.,Ennarov,B.,U.,s.93.

[9] E.-N. Mahmut,s.117.

[10] Bektöre,s.20.

[11] Kırım Türküleri Kültür Yardımlaşma ve Folklor Cemiyeti Bülteni, Ankara, 1973, s.9.

[12] Şerfedinov, s.180.

[13] M.,A.,Ekrem, s.56.57.

[14] Bektöre, s.15.

[15] Şerfedinov, s.135.

[16] A.,-N.,Cafer Ali, s.,88-89.

[17] Bektöre, s.17.

[18] A.,Refat, s.40.

[19] E.,N.,Mahmut,s.130.

[20] Şerfedinov,s.59.

[21] E.,-N., Cafer Ali,s.78.

[22] Şerfedinov, s.120 .

[23] B.,Ennarov.,B.,U.,s.106.

İlginizi Çekebilir

Aqtaban

Aqtaban Menin atım Aqtaban, Men atımnı da maqtamam, Men atımnı da maqtasam, Ornı keçmiy de …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.