This Day in History: 1954-02-19

. 19 Şubat 1954 : Kırım Oblastının Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nden çıkararak Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlanması.