This Day in History: 1917-11-16

. Kırım Tatarları Bahçesaray’da İsmail Gaspıralı adını verdikleri Darülmuallimin’i, Hüner ve Sanayi Mektebi‘ni ve Hansaray’da Milli Müze‘yi açarak faaliyete geçirdiler. 16 Kasım 1917.