Başlangıç / KİM KİMDİR? / Memet Nüzet

Memet Nüzet

Vatan KIRIM.

Kırım Tatar şair. (Kezlev, 13 Mart 1888 – 4 Mayıs 1934)

Memet Nüzet (Çelebiyev) Kırım’da Kezlev civarındaki Aydarğazı köyünde doğdu. Okuma ve yazmayı köy hocasından öğrendi. Çok genç yaşlarında öksüz kaldı.

1897’de “Kezleve” medresesinde ve 1900’de Bahçesaray’daki “Zincirli” medresesinde okudu. İsmail Lemanov gibi hocalarla tahsilini tamamladı.
1905 yılında seyahate çıkan şair, Rusya’nın pek çok yerini gezdi.
1909-1910 yıllarında Çar’ın zulmünden kaçarak Ufa’ya gitti ve “Galiya” medresesinde okudu.
1920 senelerinin sonunda Akyar’ın Baydar köyünde öğretmenlik yaparken zengin olduğu için baskılarla karşılaştı ve 4 Mayıs 1934’te Kökköz köyünün hastahanesinde aniden öldü.
Memet Nüzet’in ilk şiiri 1912’de “Tercüman” gazetesinde neşredildi. Şairliğinin en verimli yıllan
1920’li yıllardır. Şiirlerinde diğer bediî türlerin yanında zengin Kırım Tatar folklorundan çok faydalandı.
Memet Nüzet, şiirlerinin yanında nesir türünde de eserler yazdı. “Bahıtsız Horanta” (1914), “Selim Sohta” gibi hikâyeler yazdı. Bazı eserleri “Edebiyat Hrestomatiyası” (1971) ve şair Eşref Şemizâde’nin yazdığı “Ömür ve Yaratıcılıq” (1974) isimli kitaplarda neşredildi.
Şiirleri :

İlginizi Çekebilir

II. Hacı Geray

Halil İNALCIK. 1648 yılında doğdu. I. Selâmet Giray’ın torunu ve Kalgay Kırım Giray’ın oğludur. Boyunun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.