Başlangıç / Dil / Latin Esaslı Kırım Tatar alfabesi

Latin Esaslı Kırım Tatar alfabesi

 

Latin Kiril Latin Kiril
1 A a a A a 17 M m me М м
2 B b be Б б 18 N n ne Н н
3 C c ce ДЖ дж 19 Ñ ñ ng НЪ нъ
4 Ç ç çe Ч ч 20 O o o О о
5 D d de Д д 21 Ö ö ö
6 E e e Э э 22 P p pe П п
7 F f f Ф ф 23 R r re Р р
8 G g ge Г г 24 S s se С с
9 Ğ ğ ga ГЬ гь 25 Ş ş şe Ш ш
10 H h he Х х 26 T t te Т т
11 I ı ı Ы ы 27 U u u У у
12 İ i i И и 28 Ü ü ü
13 J j je Ж ж 29 V v ve В в
14 K k ke К к 30 Y y ye Й й
15 Q q ka КЪ къ 31 Z z ze З з
16 L l le Л л

İlginizi Çekebilir

Dobruca Kırımtatar Ağzı Sözlüğü

Dobruca Kırımtatar Ağzı Sözlüğü (Dictionarul Graiului Tatar Dobrogean) Hazırlayan : Saim Osman KARAHAN 1.Baskı: Köstence-Romanya, …

One comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.