Çocuk Folkloru


Zuhal YÜKSEL

Çocuk Folkloru


Halk edebiyatı ürünlerinin çocuk eğitimi üzerinde oldukça mühim bir rolü vardır. Bu konuda pek çok rus pedagogu önemli çalışmalar yapmışlardır. Masallarda çocukların eğitiminde sevgi, merhamet, vatan severlik gibi duyguları uyandırır. Çocuklar için yaratılan yırların da çocukların eğitiminde oldukça mühim etkileri vardır. Annenin daha beşikteyken söylediği ayneniler (ninniler) çocukta güven duygusu uyandırır. Bilmeceler, oyun oynarken söylenen tez aytuvlar (tekerlemeler) çocukların ana dillerini doğru kullanma alışkanlığı kazanmalarını sağlar.

Çocuk folklor ürünleri bugüne kadar ciddî anlamda derlenmedi ve çalışılmadı. Ancak bazı gazete ve dergilerde zaman zaman numuneler neşredildi.

Tapmacalar


Kırım Türklerinde tapmacalar diye isimlendirilen bilmeceler, cevabı düşünülüp bulunan sorudur. Bilmecelerin cevapları açık olur.

Kırım Tatar halk edebiyatının en eski ve en geniş alana yayılmış türlerindendir. Halk edebiyatı ürünlerinin en kolektif olanı bilmecelerdir.

Eskiden insanların aklını, pratik zekâya sahip olup olmadıklarını anlamak için bilmece sorulup cevabı istenirmiş. Bu durum bilhassa masallarda görülür.

Ayrıca bulmacalı çınlar da vardır. Maneler ise münderice ve gaye bakımından çınlardan farklılık gösterir. Maneler sevgi üzerinedir.


Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi,  Ankara 1999 - Cilt.13  Sf.52


Disqus Yorum Sistemi

Özet

Çocuk Folkloru


İlgili Bölümler : Edebiyat

Son güncelleme : 01.06.2008 06:34:54

Okunma: 7901