Kırım Tatar Diasporası

Türkiye

Kırım Tatarları ve Türkiye - Doç. Dr. Hakan Kırımlı

Millî Mücadelede Eskişehir ve Kırım Tatar Köyleri - Sezai Özçelik

Sakarya Savaşı Sırasında Tırnaksız (Sakarya) Köyü - Dr. Mansur Sezginer

Türkiye'deki Bazı Kırım Tatar Köyleri

 

Romanya

2011 yılındaki nüfus sayımının resmî sonuçlarına göre :

Türk: 28.226 (2002 yılında: 32,596 ;1992 yılında: 29,832)

Tatar: 20.464 (2002 yılında : 24,137 ;1992 yılında: 24,596)

Kaynak: Romanya Ulusal İstatistik Enstitusu

Bulgaristan

1992 sayımına göre: Ana dilini Tatarca olarak bildirenlerin sayısı : 7 833, Milliyetini Tatar olarak bildirenlerin sayısı : 4 515 (?)

2001 sayımında ise Tatar nüfusu belirtilmemiş. Ya "Türk" nüfusuna dahil edildi ya da "diğer milletler" kısmına.

2011 sayımında anadili Tatarca olanların sayısı : 1367

Kaynak: Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü

Polonya
Polonya makamlarının resmi tahmini 4-5 bin.

Litvanya
2011 nüfus sayımı : 3.100

Nisan 2001 nüfus sayımı : 3.235

Kaynak: Litvanya İstatistik Kurumu

RUSYA Federasyonu

2002 nüfus sayımı : 4.000

Özbekistan

1989 nüfus sayımı :188.772

Güncel tahmin : 156000

Kırgızistan

Tahmini : 3600

Kazakistan

Tahmini : 1100

Tacikistan

Tahmini : 9600

Moldova

Tahmini : 1500

Batı Avrupa

ABD

Kanada

Diaspora Bölümündeki yazılar :

Sadece Başlıkları göster Özetleri göster


Diaspora'daki Köylerimizden: Küçükgölpınar Köyü

Gölpınarlar veya Küçükgölpınar köyü, Çorum ilinin 11 köyü bulunan Boğazkale ilçesine bağlı Kırım Tatarları tarafından kurulmuş bir köydür. Köy, Çorum iline 68 km, Boğazkale ilçesine 13 km ve Alaca ilçesine 15 km uzaklıktadır.

devamı

Dobruca

Bugün Romanya ve Bulgaristan sınırları içinde bulunan Karadeniz kıyısında bir coğrafi bölge.

devamı

Hamdullah Suphi Tanrıöver'in Romanya Türklerinin Göçüne Dair Faaliyetleri (1931-1938)

Romanya'dan Türkiye'ye 1930'lu yıllarda yapılan göçler, Türk-Romen siyasi ilişkilerinde önemli bir yere sahiptir. Birinci Dünya Savaşından sonra Romanya Türklerinin içinde bulunduğu sosyo- ekonomik zorluklar giderek artmıştır. Bu nedenle 1930'lu yılların başından itibaren Türkiye'ye yoğun bir göç hareketi başlamıştır. Bu dönemde Bükreş Elçisi olan Hamdullah Suphi Tanrıöver, Romanya Türklerinin rahat ve huzurlu bir şekilde Anadolu'ya göç etmeleri için yoğun çaba harcamıştır. Hamdullah Suphi'nin Romen hükümeti ile yaptığı diplomatik temaslardan sonra 1936 yılında Türk- Romen Göç Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme ile birlikte Romanya Türklerinin göçü, devlet kontrolü ve garantisi altında gerçekleşmiştir.

devamı

İstanbul Kırım Derneği Tarihçesi

İstanbul’daki Kırım Tatar sivil toplum kuruluşlarının tarihçesi 1908 Temmuzunda 2. meşrutiyetin ilanından hemen sonra kurulan Tatar Cemiyet-i Hayriyesi, Numan Çelebi Cihan ve diğer öğrenci arkadaşlarının kurduğu Kırım Tatar Talebe Cemiyeti ve yine aynı çekirdek kadronun kurduğu gizli Vatan cemiyetine kadar uzanır.

devamı

Kırım Tatar Diasporası

Kırım Tatar Diasporası

devamı

Kırım Tatarları ve Türkiye

Bilinen tarihî, dinî, etnik, linguistik ve coğrafî bağlara ilâveten Kırım'ın ve Türkiye'nin Müslüman Türk halkları arasındaki ilişkiler 1783'de Rusya'nın Kırım'ı işgalini müteakip yeni özellikler göstermeye başladı. Herşeyden önce, Kırım'dan Türkiye'ye XIX. yüzyıl boyunca ardı arkası kesilmeksizin devam eden göçler öylesine anormal bir tablonun doğmasına yol açtı ki, Osmanlı ülkesinin muhtelif bölgelerine yerleştirilmiş olan Kırım Tatar muhacirlerinin sayısı Kırım'da kalanların sayısını kat kat aştı. Bu süreç zaman içinde daha da artan oranda devam etmekteydi.

devamı

Kırım’dan Türkiye’ye Kırım Tatar Göçleri

İki yüzyılı aşkın bir süredir Kırım’dan Osmanlı İmparatorluğu’na ve Türkiye Cumhuriyeti’ne göç eden insanlara ve göç dalgalarına ilişkin çağdaş istatistik veriler günümüzde henüz ulaşılabilmiş,ortaya konulmuş, yayınlanmış ve işlenmiş değildir. Hattâ bu hususlarda bir çok bilginin de şu yahut bu şekilde belgelere yansımadığı, bir kısmının da ebediyyen ortadan kalktığı kabul edilebilir.

devamı

Kocaeli Havâlisine Kırım Tatar Muhacir İskânları

... Kırım Tatarlarının bugünkü Kocaeli ili topraklarına yerleşmeleri yaklaşık 150 yıllık dönem boyunca farklı senelerde ve muhtelif mahallerde gerçekleştiği gibi, bazen toplu halde, bazen de tespiti hemen hemen imkânsız olan münferit aileler veya küçük gruplar şeklinde olmuştur...

devamı

Millî Mücadelede Eskişehir ve Kırım Tatar Köyleri

Eskişehir çevresindeki Kırım Tatar köylerinin Kurtuluş Savaşı sırasında maruz kaldıkları Yunan mezalimi anlatılacaktır. Bu bölüm Osmangazi Üniversitesi'nin yayını olan Milli Mücadelede Eskişehir adlı kitaptan alınmıştır.

devamı

Türkiye'de Kurulan İlk Kırım Türk Teşkilatları

20. yüzyıl başlarında Rus Çarlığının pek çok bölgesinde olduğu gibi, Kırım’da da milli devlet kurma yolunda önemli adımlar atılmış ve bu yolda faaliyetler yapılmıştır. Bu milliyetçi Kırım Türk aydınlarının pek çoğunun Osmanlı aydınları ile bir şekilde temas halinde olduğunu görmekteyiz. Hatta, Kırım’da kurulan milli devletin ilk fikri ve siyasi temellerinin 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti içerisinde kurulan Kırım Teşkilatlarında atıldığını söylemek mümkündür.

devamıDisqus Yorum Sistemi

Kırım Tatar Diasporası

Kırım Tatar Diasporası

İlgili Bölümler :

Son güncelleme : 27.06.2012 07:45:36

Okunma: 26065